Utdanningstilbud

Viser 38 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Mastergradsstudiet i musikkteori Master og høyere Norges musikkhøgskole Oslo
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master og høyere Norges musikkhøgskole Oslo
Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Master og høyere Norges musikkhøgskole Oslo
Mastergradsstudiet i utøving Master og høyere Norges musikkhøgskole Oslo
Pianostemmer - høgskolekandidat Bachelor og høgskolekandidat Norges musikkhøgskole Oslo
Praktisk-pedagogisk utdanning Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Videreutdanning i anvendt musikkteori Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Videreutdanning i ensembleledelse Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Videreutdanning i ensembleledelse II Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Videreutdanning i jazzkomposisjon Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Videreutdanning i komposisjon Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Videreutdanning i praksisveiledning for lærere i musikk, dans og teater Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Årsstudium i kirkemusikk I Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Årsstudium i kirkemusikk II Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Årsstudium i musikk og helse - heltid Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo
Årsstudium i musikk og helse deltid Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole Oslo

Om lærestedet

Norges musikkhøgskole er en vitenskapelig høgskole med Norges største fagmiljø i musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

750 studenter og om lag 350 ansatte arbeider i en stor sjangerbredde som særlig omfatter klassisk, samtidsmusikk, jazz og folkemusikk.

På NMH kan studentene ta bachelor, master og doktorgrad i musikk – både utøvende og teoretiske emner. I tillegg tilbyr vi ettårsemner og videreutdanning fra 15 til 60 studiepoeng for dem som trenger faglig påfyll.