Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS åpnet offisielt 1. april 1937, da som "Fengselsskolen". Ved KRUS utdannes det fengselsbetjenter og verksbetjenter, det tilbys ulike etter- og videreutdanningskurs, samt et bachelorpåbygg for kriminalomsorgens ansatte, og vi har en egen forskeravdeling.

KRUS og ansatte ved KRUS deltar aktivt i internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom forskning og ulike EU/EØS-prosjekter. Skolen befinner seg i Lillestrøm i samme bygning som Kriminalomsorgsdirektoratet.

Fengselsbetjentutdanningen er en to-årig utdanning på høyskolenivå som gir 120 studiepoeng og tittelen «Høgskolekandidat i straffegjennomføring». Ettersom aspirantene blir ansatt som aspiranter mottas det lønn fra første skoledag. Høgskolekandidatstudiet består av to teorisemestre ved KRUS og to praktisk-teoretiske semestre i et opplæringsfengsel. Etter endt fengselsbetjentutdanning venter et års plikttjeneste i kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgen i Norge tilbyr verdens lengste fengselsbetjentutdanning, ofte også betegnet som verdens beste fengselsbetjentutdanning. Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til personlig egnethet og modenhet, og innebærer myndighetsutøvelse og makt over mennesker i en vanskelig situasjon. Samtidig kreves det grunnleggende gode holdninger og verdier, samt ha troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster.

Aspirantene gis grunnleggende teoretisk kunnskap samt mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter. Kombinasjonen av praksis og teori skal gi aspirantene nødvendig kompetanse for å utøve fengselsbetjentyrket på en måte som ivaretar sikkerheten til både samfunnet, ansatte og innsatte. Fengselsbetjenten skal sette grenser når det er nødvendig, være en god rollemodell og legge til rette for endring gjennom samarbeid med både den innsatte og tverrfaglige samarbeidspartnere.

I januar 2019 startet det første kullet med studenter på bachelorpåbygget. Bachelorpåbygget er et samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semestre) som til sammen gir 60 studiepoeng. Hvert emne løper over ett semester med en avsluttende eksamen. Hvert studiesemester vil bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS. Studentene som tas opp på bachelorpåbygget må være ansatt i kriminalomsorgen og ha bestått fengselsbetjentutdanning fra KRUS. Studentene mottar graden "Bachelor i straffegjennomføring" ved fullført og bestått studium.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Telefon: 40025500

Studiesteder:

  • Lillestrøm

Utdanningstilbud

Det er 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Fengselsbetjentutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Lillestrøm