• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forkurs
Lavere nivå
Master og høyere
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Fredrikstad
Halden

Etter- og videreutdanning

- Vis alle -
Dette lærestedet tilbyr 138 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi Bachelor, 3 år Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad HING Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering Bachelor, 3 år Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse Alle 39.80
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor, 3 år Fredrikstad PREHOS Nytt Nytt
Bachelorstudium i regnskap Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse Alle 43.00
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse 43.20 50.40
Bachelorstudium i språk Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad NO3MA3 41.30 47.50
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse 38.20 47.60
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 37.90 42.20
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle 45.10
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle 53.10
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle 40.00
Fransk, årsstudium, deltid Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Green Energy Technology Master og høyere Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden LÆRMA4 Alle Alle
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle 40.80
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse 37.90 41.20
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle Alle
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Performance (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Scenography (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden REALFA Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium, deltid Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle Alle
Natur, livsmestring og bærekraft i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag, årsstudium Årsstudium Halden REALFA Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettpedagogikk og fleksibel opplæring (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle 42.40
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Operativt forbedringsarbeid, kultur og ledelse (10 studiepoeng) Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Performance Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfaglig digital kompetanse 8.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle Alle
Scenography (BA) Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Scenography (MA) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle 48.30
Spansk, årsstudium, deltid Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tingenes internett og sanntidssystemer (5 studiepoeng) Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Alle Alle
Tysk, årsstudium, deltid Årsstudium Halden Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak