Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Det er 140 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS Alle 39.80
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle Alle
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad PREHOS
Bachelorstudium i regnskap Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 43.00
Bachelorstudium i scenografi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 43.20 50.40
Bachelorstudium i språk Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad NO3MA3 41.30 47.50
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 38.20 47.60
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 37.90 42.20
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsenhet og kortere Halden GENS Alle 45.10
Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden