Helgeland Folkehøyskole favoritt ikon

Privat
Kristen folkehøgskole
80 elevplasser
6 linjer

Her ligger skolen

Sandvikvegen 14
8664 Mosjøen

Utdanninger

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Interesser
Disippelliv
  • Andre fag og linjer
Fitness & Helse
  • Friluftsliv, idrett og sport
Global Misjon
  • Reise, kultur og solidaritet
LED
  • Andre fag og linjer
Multisport & Fotball
  • Friluftsliv, idrett og sport
X-Sport & Friluftsliv
  • Friluftsliv, idrett og sport