Fana folkehøgskole favoritt ikon

Privat
Frilynt folkehøgskole
98 elevplasser
7 linjer

Her ligger skolen

Mildevegen 190
5259 Hjellestad

Utdanninger

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Interesser
Teater og scenekunst
  • Musikk, scene og teater
Spillutvikling
  • Media og kommunikasjon
Psykologi
  • Andre fag og linjer
Musikk
  • Musikk, scene og teater
Klassisk fotografi
  • Media og kommunikasjon
Billedkunst
  • Kunst og håndverk
Aktiv bærekraft
  • Kunst og håndverk
  • Reise, kultur og solidaritet