Utdanningstilbud

Viser 1 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Aktiv omsorg for eldre Fagskolegrad Bergen, Oslo

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter for kvalifisering og utvikling til flere.  Skolen ønsker å kunne gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorg- og velferdstjenestene.