Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

MATRS

Poenggrenser 2019

  • 42.90 (primær)
  • 55.40 (ordinær)

Studieplasser

84

Søknadskode (SO)

215395

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Informasjonsteknologi er det mest omfattende bachelorprogrammet innen data ved OsloMet. Du får mulighet til å studere bredt og dypt innen design, utvikling, administrasjon, og vedlikehold av datasystem.

Alle de obligatoriske emnene i studiet er direkte IT-relaterte.

Bachelorstudiet i informasjonsteknologi gir en grunnleggende, bred og yrkesrettet utdanning i informasjonsteknologi spesielt rettet mot programmering, programvare, system- og applikasjonsutvikling.

Studiene inneholder også system- og driftstekniske emner. Bachelorstudiet i informasjonsteknologi har flere datafaglige emner enn i dataingeniørstudiet, blant annet relatert til webteknologi og datasikkerhet.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35-40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: R1 eller S1 +S2 .

Karrieremuligheter