× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Vil du ha mulighet til å være med på å forandre verden? Dette innebærer å løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler.

Sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

53.20 (primær)
55.30 (ordinær)

Studieplasser

171

Søknadskode (SO)

194759