× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i skuespillerfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet har som mål å utdanne profesjonelle skuespillere med hovedfokus på filmskuespill.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet retter seg også mot sceniske produksjoner og prosjekter. Det er tverrfaglig, og baserer seg på den amerikanske skuespillermetoden Method Acting, en teknikk som ble utviklet i New York på 1930- og 40-tallet av blant andre Lee Strasberg, Sanford Meisner og Stella Adler. Metoden er basert på Stanislavskijs system.

Method Acting er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, og det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument. På den måten kan skuespilleren gjennom sine egne erfaringer skape roller og situasjoner som oppleves som troverdige og ekte.

Gjennom tre års fordypning i skuespillerfag får du som student en grundig opplæring og erfaring med Method Acting som verktøy. Du arbeider med improvisasjoner, monologer, dialoger og scener, både filmatisk og i scenisk format. I flere av prosjektene arbeider du også sammen med registudentene ved skolen.