× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. Du kan ta studiet i Oslo, Bergen eller som nettstudium.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudium i KRLE gir grunnkunnskap om religion, livssyn og etikk. Studiet gir grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger.

Gjennom studiet får du også innsyn i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Du lærer å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskers identitets- og meningsdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Søknad via Samordna opptak, søknad til nettstudiet gjøres direkte til NLA Høgskolen vis Søknadsweb.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

254196