× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du opptatt av å formidle kristen tro som relevant og troverdig i møte med dagens livssynsmangfold, ikke minst for de unge? Da er kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen studiet for deg. Ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar står i fokus, og studiet er fleksibelt med få kursdager og resten nettbasert.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I kommunikasjon og livssyn tar vi utgangspunkt i spørsmål som: hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse? Hvordan være en god formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Hvordan være en god sjelesørger i møte med de unge? 

Studiet er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene.

Enten du tar årsstudiet eller velger ett eller flere enkeltemner, vil du oppleve at KL er relevant for både liv og yrke.

Undervisningsopplegg

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert – samt tilbud om ukentlige seminarer.

Obligatorisk studietur til England (10 dager) kommer i tillegg, ca. 8.- 10.000 kr.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Opptak gjennom Samordna Opptak

Læringsutbytte

 

 

Vidare studium

Årsstudiet kan inngå i bachelor i praktisk teologi og ledelse og som 60 stp valgfrie emner i andre bachelorgrader hvor formidlings- og
livssynskompetanse er viktig.

Karrierevegar

Både årsstudiet og enkeltemnene er relevante for ulike formidlingsoppgaver i menigheter og kristne organisasjoner, f.eks. som menighetspedagog, trosopplærer, barne- og ungdomsarbeider og forsamlingsleder.

Kvalifikasjon/tittel

Menighetspedagog, trosopplærer

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Gimlekollen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254088