× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du opptatt av å formidle kristen tro som relevant og troverdig i møte med dagens livssynsmangfold, ikke minst for de unge? Da er kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen studiet for deg. Ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar står i fokus, og studiet er fleksibelt med få kursdager og resten nettbasert.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I kommunikasjon og livssyn tar vi utgangspunkt i spørsmål som: hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse? Hvordan være en god formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Hvordan være en god sjelesørger i møte med de unge? Årsstudiet gir deg bred kompetanse i formidling av kristen tro i en tid preget av livssynsmangfold, særlig i møte med ungdom. Du kan også velge blant en rekke aktuelle enkeltemner og kombinere KL med jobb eller andre studier.

Om utdanningen

Kommunikasjon og livssyn (KL) vil gi deg hjelp til å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med alternativene på livssynsmarkedet. Studiet er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene.  Enten du tar årsstudiet eller velger ett eller flere enkeltemner, vil du oppleve at KL er relevant for både liv og yrke.

 

 

 

 

Undervisningsopplegg

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert – samt tilbud om ukentlige seminarer.

Obligatorisk studietur til England (10 dager) kommer i tillegg, ca. 8.- 10.000 kr.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Informasjon om opptak

Opptak gjennom Samordna Opptak

Læringsutbytte

 

 

Vidare studium

Årsstudiet kan inngå i bachelor i praktisk teologi og ledelse og som 60 stp valgfrie emner i andre bachelorgrader hvor formidlings- og
livssynskompetanse er viktig.

Karrierevegar

Både årsstudiet og enkeltemnene er relevante for ulike formidlingsoppgaver i menigheter og kristne organisasjoner, f.eks. som menighetspedagog, trosopplærer, barne- og ungdomsarbeider og forsamlingsleder.

Kvalifikasjon/tittel

Menighetspedagog, trosopplærer

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Gimlekollen

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254088