× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master of Information Systems: Management & Innovation favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du deg en karriere som forretningsanalytiker, sikter deg mot en lederstilling, og vil ikke bare forstå, men også utvikle morgendagens teknologi? Ta en master i Information Systems – Management and Innovation.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Bli en seniorressurs

Denne mastergraden gir deg kompetanse til å gå inn i lederstillinger, eller spesielt krevende rådgiverstillinger knyttet til IT. Du vil blant annet lære både teori og praksis for planlegging og gjennomføring av prosjekter og risikostyring, få inngående kunnskap om forskjellige konsepter ved IT-arkitektur og sikkerhet, og metodikk for innovative prosesser. Gjennom studiet vil du derfor opparbeide deg kunnskap og ferdigheter om moderne IT-løsninger, strategier og metoder avgjørende for dagens virksomheter og næringsliv.

Modulbasert masterprogram

Undervisningen foregår på engelsk og er bygd opp av moduler. Med dedikert fokus på ett og ett tema gir dette studenter, og forelesere, muligheten til å gå i dybden på hvert enkelt fagområde. Pensumet er dynamisk og gir rom for tilpassede forelesninger som tar hensyn til de nyeste trendene og teknologiene som brukes i næringslivet. Forelesere presenterer både industri og akademia, noe som gir verdifull innblikk i forskjellige organisasjonskulturer. Denne samlede kompetanse er derfor relevant for mange stillinger deriblant rådgivende konsulenter, prosjektledere eller tekniske produktsjefer.

Tett samarbeid med næringsliv

Høyskolen Kristiania har lang erfaring med å samarbeide med industri og næringsliv. Med bransjerelevant undervisning og forelesere hentet fra privat og offentlig sektor opplever mange å være svært ettertraktede kandidater i arbeidsmarkedet. Masteren kvalifiserer også til videre doktorgradsstudier.

Undervisningsopplegg

Masterstudiet er forskningsbasert noe som betyr at forelesere er aktive forskere på de ulike modulene som blir forelest samt at innholdet er kvalitetssikret av internasjonale forskere.

Studiet inneholder også en praksisperiode der studentene blir utplassert i virksomheter for å anvende kunnskapen i praksis.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen relaterte fagområder som IT, ledelse, økonomi, e-business, eller markedsføring.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Læringsutbytte

Spesialiseringen Management & Innovation fokuserer spesielt på ledelse av store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Du får en grundig innføring i:

 • Relevant forskning innen fagfeltet IS
 • Strategisk bruk av sosiale medier
 • IT og innovasjon
 • IT-strategi og virksomhetsarkitektur
 • IT-styring
 • Ledelse av smidige IT-prosjekter
 • Risiko og sikkerhet knyttet til IT-løsninger
 • Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon
 • Forskningsmetoder

Du får praktisk kompetanse innen:

 • Konseptutvikling av nye IT-tjenester
 • Virksomhetsarkitektur
 • Strategisk bruk av IT
 • Prosjektledelse av smidige og innovative IT-prosjekter
 • Håndtering av komplekse IT-arkitekturer og sammenhenger
 • Risikostyring av IT-prosjekter
 • IT-sikkerhetsrammeverk og -prosesser
 • Software plattformer og infrastruktur implementering
 • Innføring av nye IT-systemer i organisasjoner
 • Strategier for innovasjon med IT
 • Praktisk og strategisk bruk av sosiale medier
 • Forskningsmetoder
 • Anvendelse av forskningsbaserte teorier og metoder

Karrierevegar

Du kan blant annet jobbe som:

 • Virksomhetsarkitekt
 • Prosjektleder
 • IT-sikkerhetskonsulent
 • IT rådgiver/konsulent
 • IT-leder
 • Forretningsutvikler
 • IT-konseptutvikler

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Tilbys ved:

 • Høyskolen Kristiania Oslo