× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master of Information Systems: Digital Business Systems favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med en master i informasjonssystemer blir du en brobygger mellom teknologi og organisasjoner.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Du lærer å:

Analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer. Designe og være i stand til å anbefale forretningsløsnigner som ERPCRMSupply Chain Management-systemer og BI-løsninger.

I tillegg vil du få “hands on” erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things in Business, Digital markedsføring og Consumer Neuroscience, Information Visualization og Dashboards.

Du får en grundig innføring i:

 • Forretningssystemer
 • IT-strategi og IT-arkitektur
 • Digitale platformer og innovasjon
 • IT-ledelse
 • Strategisk bruk av digitale kanaler
 • Social media management
 • Digital markedsføring og Consumer Neuroscience
 • Prosjektledelse og smidige metoder
 • Business intelligence og dashboards
 • Internet of Things i en forretningssammenheng
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Studiets oppbygging

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser

Opptakskrav

Bachelorgrad innen relaterte fagområder som IT, ledelse, økonomi, e-business, eller markedsføring.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Karrierevegar

Med en Master of Information Systems kan du blant annet jobbe som:

 • Forretningsanalytiker
 • ERP- og CRM-konsulent
 • Digital markedsfører
 • IT-leder
 • Prosjektleder innen forretningsutvikling

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Tilbys ved:

 • Høyskolen Kristiania Oslo