× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i informasjonsteknologi - programmering favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du lære å skrive god kode? Med fordypning i programmering lærer du å utvikle avanserte teknologiske løsninger i nært samarbeid med næringslivet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Gjennom å jobbe med konkrete prosjekter og reelle oppdragsgivere, lærer du å programmere effektive og funksjonelle løsninger for datamaskiner og webapplikasjoner. Du konstruerer arkitekturer fra bunnen av, designer systemer og utvikler applikasjoner.

I undervisningen bruker vi de samme verktøyene, metodene og språkene som de gjør i industrien. Du får en grundig innføring i Java, og lærer også å programmere med for eksempel C#, Ruby on Rails og C.

Du lærer SCRUM og annen arbeidsmetodikk. Det gjør overgangen fra å studere til å jobbe liten.

Det er vanskelig å skrive god kode. Studiet er krevende og du må forvente å jobbe hardt, men det er verdt det. Mange av våre studenter får jobbtilbud før de er ferdige med å studere.

Undervisningsopplegg

På studiet lærer du å bygge avanserte teknologiske løsninger for datamaskiner, så vel som mobiltelefoner. Gjennom studiet utdannes du til å konstruere arkitekturer fra bunnen, designe systemer og utvikle attraktive applikasjoner – alt gjennom en dyp opplæring i programmeringsspråket Java.

IT-hverdagen er i dag langt mer kompleks enn for bare noen år siden. Det er nå viktig å kunne se hvordan applikasjoner kan samarbeide på tvers av maskingrenser, mellom websider og på mobiltelefoner.

Programmering gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for dette, samtidig som du får grundig innføring i støttende teknologier som scriptspråk og lagringsmedier. Dette vil forberede deg på å ta fremtidens digitale hverdag et steg videre.

Høyskolen gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Opptakskrav

 

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/ svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Og ha bestått matematikk R1 eller S1+ S2.

Har du ikke matematikk R1 eller S1+S2 kan du allikevel søke om betinget opptak.

Vidare studium

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrierevegar

Hva kan du jobbe som med Programmering?

    •    Programmerer

    •    Utvikler

    •    Konsulent

Avdeling for Teknologi har felles første år, og det er muligheter for å bytte internt etter å ha fullført dette. Vi anbefaler derfor å sette opp flere alternativer på søknadsskjemaet.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet: