× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tegnspråk og tolking - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du klar for et litt annerledes studium? Synes du tegnspråk er fascinerende? På bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking gjør du deg klar for en spennende og variert arbeidshverdag.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Er du opptatt av kommunikasjon? Har du lyst på en jobb der du tolker i retten på tirsdag, på seminar om miljøvern på onsdag og i bryllup på lørdag? Da kan denne utdanningen være noe for deg.

Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær. Velger du å studere tegnspråk og tolking, tilegner du deg praktiske ferdigheter kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Du lærer mye tegnspråk i det første studieåret og utvikler dette videre gjennom hele programmet. Du skal bli i stand til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv, og du vil få verktøy for refleksjon rundt din rolle som tolk.

I løpet av det andre og tredje studieåret lærer du å

  • tolke mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk (begge veier)
  • tolke, ledsage og beskrive for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming
  • skrivetolke på tastatur
  • tolke til tegn som støtte for munnavlesning

Studentene på bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking har tilgang til tegnspråklab med 30 stasjoner. De jobber ofte i mindre grupper, og har mye oppfølging og veiledning underveis i studiet. Undervisningen er variert, med både forelesninger og samtalebasert undervisning, og praktiske øvelser står i fokus. Studentene blir godt kjent med hverandre og seg selv i løpet av studiet.

Det kreves ingen forkunnskaper i tegnspråk.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

36.60 (primær)
49.60 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

215466