× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning og danner den viktige grunnmuren til en siviløkonomutdanning. Studerer du økonomi ved Handelshøyskolen ved OsloMet får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet og et aktivt studentmiljø.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studieprogrammet utgjør de tre første årene av den femårige siviløkonomutdanningen. Enten du planlegger å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet etter bachelorgrad, er det fint å vite at du blir kvalifisert til en rekke spennende stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap eller markedsføring. I tillegg er kompetansen et svært nyttig supplement til annen utdanning.

Sentrale fagområder i studiet er bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring og ledelse. For å kunne gjennomføre grunnleggende analyser i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, får du kunnskaper i metodefagene matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode.

Det tredje året av studiet velger du profil der du kan velge mellom:

  • International Business
  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Strategi og ledelse
  • Facility Management (ny profil, mer informasjon kommer)
  • Samfunnsøkonomi (Profilen Samfunnsøkonomi er et samarbeid mellom HHS ved HIOA og Universitetet i Oslo.)

Studiet er praktisk rettet, og har i mange fag gjesteforelesere fra næringslivet.

HHS har lang tradisjon med studentutveksling, og har avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner både i Europa, USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og Kina. Dette gjør det mulig for våre studenter å få et spennende studieopphold i utlandet, med ett eller to semestre i sitt 3. år.

Om du ikke har kunnskaper tilsvarende matematikk R1/( S1+ S2), bør du følge forkurset i første semester.

Studiet har et etablert og velfungerende studentassistentprogram.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse 

Det er felles opptak til bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon og Facility Management. Du velger studieretning i andre semester, og følger studieretningen du har valgt fra tredje semester.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

45.40 (primær)
51.00 (ordinær)

Studieplasser

245

Søknadskode (SO)

215369