× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Film favoritt ikon

Fagskole
Fagskolestudiet i film gir deg verktøyene, kunnskapen og grunnlaget du trenger for å ta steget inn i filmbransjen.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Film er en av verdens største industrier, enten det er innenfor underholdning, nyhetsformidling, forskning eller markedsføring. Med lett tilgjengelig utstyr blir levende bilder lettere å lage og lettere å distribuere. Derfor trenger vi flere visuelle historiefortellere av god kvalitet.

Denne utdanningen gir deg verktøyene, kunnskapen og grunnlaget du trenger for å ta steget inn i filmbransjen. Gjennom spennende fag som filmteori, dramaturgi, produksjon, regi og manus, foto/lys og klipp og lyd lærer du alle fagdisiplinene, og du får muligheten til å spesialisere deg innen de fagene du liker best. 

I løpet av studietiden får du muligheten til å prøve å lage dokumentarfilm, reportasje, kortfilm, eksperimentell film, musikkvideo, reklamefilm og fiksjon, og du får eksperimentere for å utvikle ditt eget selvstendige filmuttrykk.

Hva lærer du?

Vår filmutdanning gir deg en bred forståelse av hvordan en filmproduksjon foregår ved å la klasserommene fungere som et reelt produksjonssted. Lær deg å produsere ulike sjangre, og vær innom alt fra manus og regi til entreprenørskap.

Fagskolen Kristianias filmutdanning satser på produksjoner av:

 • Dokumentarfilm
 • Reportasje
 • Kortfilm
 • Eksperimentell film
 • Musikkvideo
 • Reklamefilm
 • Fiksjon

Vi velger blant annet å la deg eksperimentere med fiksjonsfilm (kortfilm) fordi vi tror det vil virke inn på din utvikling av et eget selvstendig filmuttrykk og på den måten virke trygghets- og selvtillitsfremmende.

Gled deg også til spennende fag som filmteori, dramaturgi, produksjon, regi og manus, foto/lys og klipp og lyd, og muligheten til å spesialisere deg innen de fagene du liker best.

Undervisningsopplegg

Alle lærerne du møter, arbeider i norsk film- og TV-bransje, og dermed vil studiet til enhver tid være oppdatert på det som skjer i bransjen.

Med det økende tilbudet av film som streames, TV-programmer som velges på nett, samt nye formater til bruk på sosiale medier og YouTube, og ikke minst spillbransjen, må filmarbeideren stadig utvikle seg for å holde følge. Vi møter denne utfordringen ved å vektlegge tverrfaglig samarbeid, særlig med studenter innenfor lyd- og musikkdesign, og 3D-animasjon.

Denne breddeforståelsen gjør deg bedre rustet til å møte en bransje i stadig endring, og slik får du en forståelse av hele produktet og prosessen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/ svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole 
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Fullført utdanning kvalifiserer til arbeid innen: 

 • Film- og produksjonsselskaper
 • Medieselskaper
 • Reklamebyråer
 • Informasjons- og markedsavdelinger i både privat og offentlig sektor

Du kan også få jobb i TV-produksjonsselskapene som leverer til TV, nett-TV, sosiale medier og film, samt på innspilling av dramaproduksjon. Vi har dessuten samarbeid med flere universiteter i utlandet der du kan bygge på til en bachelorgrad.

Etter to år kan du fortsette å studere film ved å ta en bachelorgrad i blant annet USA, England eller Australia.