Slik søker du høyere utdanning

Til de fleste utdanninger på universitet og høgskoler søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet.

Du kan sende søknad og se ditt elektroniske vitnemål på Samordna opptak sine nettsider. Les mer om søking og opptak hos Samordna opptak

Dersom studiet har lokalt opptak, søker du opptak direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr studiet.

Søknadsfrister

Ordinær søknadsfrist er 15. april for studier som søkes gjennom Samordna opptak. Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. Les mer om søknadsfrister til høyere utdanning

Ledige studieplasser etter hovedopptaket

Etter hovedopptaket er det mulig å søke på ledige studieplasser hos Samordna opptak. 19. juli legger de ut oversikt over studier som ikke er fylt opp. Disse kan du søke på fra 20. juli om du oppfyller opptakskravene. 

Du trenger altså ikke å ha søkt tidligere gjennom Samordna opptak. Det er løpende opptak på de ledige studieplassene. Det betyr at den første som søker og er kvalifisert, får den første ledige plassen. Når studiet er fullt, blir det fjernet fra oversikten. Ledige studieplasser hos Samordna opptak

Kommer du inn?

Lurer du på hvilke studier du kan komme inn på? Prøv Karakterkalkulatoren.

Sist oppdatert: 27. april 2023