Om bransjeprogrammet

Bilete
Kvinne som lener seg over et ratt, med arbeidshjelm.

Tittel
Om tilbudene

Intro
Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta kurs eller utdanning laget spesielt for det din bransje trenger.

Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.
Bilete
Kjøkkensjef og kokk i arbeid på kjøkken.

Tittel
Alle tilbudene i bransjeprogrammet

Intro
Her kan du se alle tilbudene som tilhører alle bransjene i bransjeprogrammet.

Finn tilbud i din bransje

Fleksible utdanninger og kurs

Bilete
Barista lager kaffe.

Tittel
Gratis nettkurs for unge

Intro
Det er blitt opprettet mange gratis kurs og utdanningstilbud tilpasset til unge med liten arbeidserfaring, arbeidsledige og permitterte.
Bilete
Mann som lener seg på en tralle i et lager.

Tittel
Nettbaserte kurs og utdanninger

Intro
Ønsker du å ta en utdanning på nett? Her finner du informasjon om nettbaserte kurs og utdanninger på alle utdanningsnivåer.
Bilete
Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Tittel
Fullfør videregående gratis

Intro
Nå får permitterte og arbeidsledige uten opplæringsrett muligheten til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og tilbys av fylkeskommunene.

Verktøy

Se alle verktøy