Folkehøgskole

Internatskolar utan karakterar og eksamen, som regel med eitt års varigheit.

Gruppe ungdommer som jubler i solnedgangen.

Kva er ein folkehøgskole?

Folkehøgskole er ein skole der ein bur på skolen og lærar gjennom å gjere det ein skal lære. Folkehøgskolen er i utgangspunktet for alle og krev ikkje meir enn at du er motivert for eit år på folkehøgskole og sender inn ein søknad.

Eitt år kan
forandre

MYE