Slik søker du folkehøgskole

Du sender søknad direkte til skolene via folkehogskole.no.

De fleste skolene lar deg sende søknad på nett, og folkehogskole.no har oversikt over alle søknadsskjemaer.

Opptakskrav

Folkehøgskolen er i utgangspunktet åpen for alle. Noen få folkehøgskoler har opptakskrav i fag som krever visse ferdigheter. De fleste folkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år, noen få skoler tar inn elever som er under 18 år. Det er ingen folkehøgskoler som har øvre aldersgrense.

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist, så du kan søke helt frem til skolestart. Opptaket starter 15. november. Det lønner seg å søke tidlig for å få plass på linjen du ønsker å gå. Skolen behandler søknader fortløpende, og tar opp elever helt frem til skolestart i august om det er ledige plasser på linjen.

Tilbud

Du får vanligvis svar i løpet av noen få uker, og har en eller to uker til å akseptere eller avslå tilbudet. Opptaksrutiner kan variere fra skole til skole. 

Sist oppdatert: 22. april 2024