× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Språkutdanning, andre

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket. I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt. I listen nedenfor finner du også utdanningsprogram innen interkulturell kommunikasjon, tolkning eller tegnspråk. 

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år. og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har krav til språkkunnskaper eller andre spesielle krav. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i germanske og romanske språk (8111)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Master, europeiske språk, toårig (711904)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Master, språkutdanning, toårig (711903)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i afrikanske språk (7114)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i germanske og romanske språk (7111)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i klassiske språk (7115)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (7112)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk (7113)
 • ... › Kulturutdanninger › Antikkens språk og kultur, lavere nivå (613401)
 • ... › Kulturutdanninger › Bachelor, språk- og kulturfag, treårig (613423)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • ... › Språkvitenskapelige utdanninger › Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • ... › Språkvitenskapelige utdanninger › Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig (611707)
 • ... › Språkvitenskapelige utdanninger › Bachelor, språkteknologi, treårig (611705)
 • ... › Språkvitenskapelige utdanninger › Bachelor, språkvitenskap, treårig (611708)
 • ... › Translatørutdanninger › Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig (611612)
 • ... › Translatørutdanninger › Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig (611613)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i afrikanske språk (6114)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i germanske og romanske språk (6111)
 • ... › Utdanninger i germanske og romanske språk › Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig (611125)
 • ... › Utdanninger i germanske og romanske språk › Italiensk, lavere nivå (611107)
 • ... › Utdanninger i germanske og romanske språk › Spansk, lavere nivå (611114)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i klassiske språk (6115)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (6112)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk (6113)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig (622127)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, fireårig (623129)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig (623133)
 • ... › Informasjons- og datateknologi, andre › Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Advanced English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Advanced English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Antikkens kultur Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 39.3
 • 51.9
Årsstudium i engelsk Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i engelsk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i engelsk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i engelsk for 5.-10. trinn Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i fransk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i nordisk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i norsk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i norsk som andrespråk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i tysk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i lulesamisk språk Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 43.6
Bachelorprogram i arabisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i engelsk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i fransk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i italiensk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i japansk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 36.7
 • 45.9
Bachelorprogram i kinesisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 32.1
 • 44.2
Bachelorprogram i klassisk filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i norrøn filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i norsk som andrespråk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i russisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i tysk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Barcelona: Filosofi, samfunnsfag, historie og spansk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Spansk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunn og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Tysk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 51.3
Engelsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Engelsk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 40.9
 • 55.2
Engelsk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Engelsk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.7
 • 53.4
Engelsk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Engelsk fordypning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Engelsk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Engelsk, deltid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 51.6
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Europeiske språk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 48.5
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Fransk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Spansk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse36.737.3
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell kommunikasjon Årsstudium NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Italiensk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 33.4
 • 54.6
Kvensk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvensk og finsk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Kvensk og finsk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lingvistikk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 40.0
 • 52.3
Lulesamisk 3 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in English Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i engelsk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i fransk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i gresk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i italiensk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i latin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i nordisk språk og litteratur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i norrøn filologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i russisk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i tysk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Nordisk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Nordisk fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk som andrespråkLokalt opptak
Allmenn litteraturvitenskap, bachelorAlle
Nordisk språk og litteratur, bachelor Alle
Nordisk språk og litteratur - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 57.3
Nordiske studier Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordiske studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
Nordisk: språk, litteratur, retorikkGenerell studiekompetanseAlle43.4
Norrøne og keltiske studier Generell studiekompetanseAlle47.0
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Nordsamisk som morsmål - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 46.8
Norsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.-13. (Nynorsk i opplæringa) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk fordypning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 52.4
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Årsstudium Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 og 4 Årsstudium Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 43.3
Norsk, deltid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 50.3
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norskdidaktikk Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norskdidaktikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society for Foreign Students - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Paris: Fransk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Roma: Filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk Årsstudium Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Russisk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 45.4
Spansk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 45.2
Spansk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 35.7
Spansk årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Spansk og latinamerikanske studier - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Spansk og latinamerikanske studier - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 46.5
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 36.6
 • 49.6
Tysk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Tysk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.1
Tysk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i lulesamisk språk Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 43.6
Bachelorprogram i arabisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i engelsk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i fransk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i italiensk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i japansk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 36.7
 • 45.9
Bachelorprogram i kinesisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 32.1
 • 44.2
Bachelorprogram i klassisk filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i norrøn filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i norsk som andrespråk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i russisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i tysk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Engelsk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Engelsk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Spansk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse36.737.3
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Kvensk og finsk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Lingvistikk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 40.0
 • 52.3
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Allmenn litteraturvitenskap, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Nordisk språk og litteratur, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Norsk som andrespråk Generell studiekompetanseLokalt opptakLokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Nordiske studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
Nordisk: språk, litteratur, retorikkGenerell studiekompetanseAlle43.4
Norrøne og keltiske studier Generell studiekompetanseAlle47.0
Russisk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Spansk og latinamerikanske studier - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 36.6
 • 49.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Europeiske språk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvensk og finsk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in English Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i engelsk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i fransk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i gresk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i italiensk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i latin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i nordisk språk og litteratur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i norrøn filologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i russisk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i tysk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordiske studier Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordsamisk som morsmål - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norskdidaktikk Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norskdidaktikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk og latinamerikanske studier - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Advanced English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Advanced English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Antikkens kultur Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 39.3
 • 51.9
Årsstudium i engelsk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i engelsk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i engelsk Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i engelsk for 5.-10. trinn Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i fransk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i nordisk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i norsk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i norsk som andrespråk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i tysk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Barcelona: Filosofi, samfunnsfag, historie og spansk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Spansk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunn og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Tysk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 51.3
Engelsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Engelsk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 40.9
 • 55.2
Engelsk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.7
 • 53.4
Engelsk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Engelsk fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk fordypning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Engelsk, deltid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 51.6
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 48.5
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Fransk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Fransk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell kommunikasjon Årsstudium NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Italiensk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 33.4
 • 54.6
Kvensk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lulesamisk 3 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Nordisk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Nordisk fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 57.3
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Norsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 46.8
Norsk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.-13. (Nynorsk i opplæringa) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk fordypning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 52.4
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Årsstudium Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 og 4 Årsstudium Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 43.3
Norsk, deltid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 50.3
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society for Foreign Students - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Paris: Fransk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Roma: Filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk Årsstudium Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 45.4
Spansk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 45.2
Spansk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 35.7
Spansk årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Spansk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 46.5
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Tysk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.1
Tysk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak