Hopp til innholdet
Hamarøy i NordlandOrganisasjonsnummer 991193332

NORDLAKS SMOLT AS

Har 1 underenhet

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  51
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Byggingeniør
Elektriker
Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Flymekaniker
Flysystemmekaniker
Hjelpearbeider innen bygg og anlegg

Kontakt

NORDLAKS SMOLT AS

Besøksadresse
Straumsnes 8260 Hamarøy

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Har totalt 8 lærlinger akkurat nå, eller ca. 13,3% læringer av 60 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Akvakulturfaget

7
Nordland 7 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.