Hopp til innholdet
Molde i Møre og RomsdalVirksomhetsnummer 974745569

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Antall ansatte:
  1108
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Alminnelige somatiske sykehus

Yrker registrert på bedriften:

Anestesisykepleier
Audiograf
Automatiker
Barne- og ungdomspsykolog
Barnehagelærer
Byggdrifter / vaktmester
Byggingeniør
Dataingeniør

Kontakt

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK

Besøksadresse
Parkvegen 84 6412 Molde
Postadresse
Postboks 1600 6026 ÅLESUND
Telefonnummer
70 10 50 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Helsearbeiderfaget

Møre og Romsdal
 • MOLDE KOMMUNE PERSONALAVDELINGEN

Institusjonskokkfaget (utgående fag)

Møre og Romsdal
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT- OG MATFAG, MØRE OG ROMSDAL
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr