Hopp til innholdet
Lørenskog i AkershusVirksomhetsnummer 974706490

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Tilhører hovedenheten AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  7407
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.ahus.no

Næringskoder registrert på bedriften

 • Alminnelige somatiske sykehus

Kontakt

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Besøksadresse
Sykehusveien 25 1474 Lørenskog
Postadresse
Postboks 1000 1478 LØRENSKOG
Telefonnummer
67 96 00 00

Godkjenninger og lærlinger

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK er underenhet av en hovedenhet som har lærlinger.

Hovedenheten har 26 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Prosjektering av elektriske anlegg