Hopp til innholdet
Eigersund i RogalandVirksomhetsnummer 974145693

AKER SOLUTIONS AS AVD EGERSUND

Tilhører hovedenheten AKER SOLUTIONS AS

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  646
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Bygging av oljeplattformer og moduler

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

AKER SOLUTIONS AS AVD EGERSUND

Besøksadresse
Hovlandsveien 160 4374 Eigersund
Telefonnummer
67 51 30 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Logistikkfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Stillasbyggerfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Godkjenninger og lærlinger

Viser alle fag med godkjenninger

Industrimalerfaget

RogalandIngen løpende lærekontrakter

Industrimekanikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Rogaland1-3 løpende lærekontrakter

Industrioppmålingsfaget

4 løpende lærekontrakter

Rogaland4 løpende lærekontrakter

Industrirørleggerfaget

9 løpende lærekontrakter

Rogaland9 løpende lærekontrakter

Kran- og løfteoperasjonsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Rogaland1-3 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Rogaland1-3 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

RogalandIngen løpende lærekontrakter

NDT-kontrollørfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Rogaland1-3 løpende lærekontrakter

Platearbeiderfaget

5 løpende lærekontrakter

Rogaland5 løpende lærekontrakter

Produksjonsteknikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Rogaland1-3 løpende lærekontrakter

Stillasbyggerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Rogaland1-3 løpende lærekontrakter

Stillasbyggerfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

RogalandIngen løpende lærekontrakter

Sveisefaget

8 løpende lærekontrakter

Rogaland8 løpende lærekontrakter

Hovedenheten har 5 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.