Hopp til innholdet
Bærum i AkershusOrganisasjonsnummer 929877950

AKER SOLUTIONS AS

Har 23 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  8741
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Hvilke næringer er bedriften registrert med?

 • Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
 • Produksjon av pumper og kompressorer ellers
 • Bygging av oljeplattformer og moduler

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

AKER SOLUTIONS AS

Besøksadresse
Oksenøyveien 8 1366 Bærum
Postadresse
Postboks 94 1325 LYSAKER
Telefonnummer
67 51 30 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

CNC-maskineringsfaget

Industrimekanikerfaget

Logistikkfaget

Produksjonsteknikkfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

CNC-maskineringsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Akershus1-3 løpende lærekontrakter

Industrimekanikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Akershus1-3 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Akershus1-3 løpende lærekontrakter

Produksjonsteknikkfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Sveisefaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Har totalt 254 lærlinger akkurat nå, eller ca. 2,9% læringer av 8842.28 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.