Hopp til innholdet
Stord i VestlandVirksomhetsnummer 974141566

AKER SOLUTIONS AS LOKASJON STORD VERFT

Tilhører hovedenheten AKER SOLUTIONS AS

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  1843
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Bygging av oljeplattformer og moduler

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

AKER SOLUTIONS AS LOKASJON STORD VERFT

Besøksadresse
Eldøyane 59 5411 Stord
Postadresse
Postboks 2000 5409 STORD
Telefonnummer
67 51 30 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Industrioppmålingsfaget

Kran- og løfteoperasjonsfaget

Stillasbyggerfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Telekommunikasjonsmontørfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Godkjenninger og lærlinger

Viser alle fag med godkjenninger

Elektrikerfaget

14 løpende lærekontrakter

Vestland14 løpende lærekontrakter

Energimontørfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Gjenvinningsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Industrimalerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Industrimekanikerfaget

4 løpende lærekontrakter

Vestland4 løpende lærekontrakter

Industrioppmålingsfaget

VestlandIngen løpende lærekontrakter

Industrirørleggerfaget

13 løpende lærekontrakter

Vestland13 løpende lærekontrakter

Isolatørfaget

4 løpende lærekontrakter

Vestland4 løpende lærekontrakter

Kran- og løfteoperasjonsfaget

4 løpende lærekontrakter

Vestland4 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

4 løpende lærekontrakter

Vestland4 løpende lærekontrakter

NDT-kontrollørfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Platearbeiderfaget

5 løpende lærekontrakter

Vestland5 løpende lærekontrakter

Stillasbyggerfaget

4 løpende lærekontrakter

Vestland4 løpende lærekontrakter

Stillasbyggerfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

VestlandIngen løpende lærekontrakter

Sveisefaget

11 løpende lærekontrakter

Vestland11 løpende lærekontrakter

Telekommunikasjonsmontørfaget

VestlandIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

6 løpende lærekontrakter

Vestland6 løpende lærekontrakter

Hovedenheten har 5 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - høyspenningsanlegg
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg
   • Forsyningsanlegg - høyspenning
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Maritime elektriske høyspenningsanlegg
   • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr