Hopp til innholdet
Drammen i VikenVirksomhetsnummer 974104954

VAJDA-PAPIR SCANDINAVIA AS

Tilhører hovedenheten
Forklaring

Godkjent* betyr at bedriften er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften er også er en godkjent lærebedrift.

Godkjent*

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  117
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av papir og papp

Yrker registrert på bedriften:

Arbeidsleder innen industri og produksjon
Automatiker
Butikksjef
Byggdrifter / vaktmester
Elektriker
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fagoperatør i trelastfaget
Hjelpearbeider innen industri og produksjon

Kontakt

VAJDA-PAPIR SCANDINAVIA AS

Besøksadresse
Nedre Eikervei 48 3045 Drammen
Postadresse
Postboks 4188 3005 DRAMMEN

Godkjenninger og lærlinger

VAJDA-PAPIR SCANDINAVIA AS er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften er også er en godkjent lærebedrift.

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Heis- og løfteinnretninger - elektriske anlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr