Hopp til innholdet
Frøya i TrøndelagVirksomhetsnummer 971744502

SALMAR AS AVD BEARBEIDING

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  885
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Dataingeniør
Elektriker
Fagarbeider sjømatproduksjon
Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Forretningsutvikler
HMS-ingeniør

Kontakt

SALMAR AS AVD BEARBEIDING

Besøksadresse
Industriveien 51 7266 Frøya
Telefonnummer
72 44 79 00
icon

Godkjenninger og lærlinger

SALMAR AS AVD BEARBEIDING ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
SALMAR AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 1-3 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Heis- og løfteinnretninger - elektriske anlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr