Kragerø i Vestfold og TelemarkOrganisasjonsnummer 918275452

PALLA PHARMA NORWAY AS

Har 1 underenhet

Godkjent lærebedrift

  • Selskapstype:
    Aksjeselskap
  • Antall ansatte:
    70
  • Daglig leder:
    Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

Produksjon av farmasøytiske preparater

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Bioingeniør
Elektriker
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Farmasøyt
Fjell- og bergverksarbeider
HMS-ingeniør
IT-konsulent

Kontakt

PALLA PHARMA NORWAY AS

Besøksadresse
Gruveveien 1 3770 Kragerø

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Industrimekanikerfaget

Vestfold og Telemark
  • INDUSTRILÆRLING VESTFOLD OG TELEMARK
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.