Hopp til innholdet
Trysil i InnlandetVirksomhetsnummer 874633372

MOELVEN TRYSIL AS

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Antall ansatte:
  56
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Saging, høvling og impregnering av tre

Yrker registrert på bedriften:

Elektriker
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon
Fagoperatør i trelastfaget
Industrimekaniker
Leder
Logistikkoperatør
Mekaniker

Kontakt

MOELVEN TRYSIL AS

Besøksadresse
Slettmovegen 34 2420 Trysil
Telefonnummer
62 45 21 00
icon

Godkjenninger og lærlinger

MOELVEN TRYSIL AS ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
MOELVEN TRYSIL AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 9 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr