Ringerike i VikenOrganisasjonsnummer 844558082

SPENNCON AS

Har 8 underenheter

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Antall ansatte:
  403
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhetOppføring av bygningerAnnen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Yrker registrert på bedriften:

Betongfagarbeider
Byggdrifter / vaktmester
Byggingeniør
Dataingeniør
Elektriker
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fjell- og bergverksarbeider
HMS-ingeniør

Kontakt

SPENNCON AS

Besøksadresse
Hensmoveien 88 3516 Ringerike
Telefonnummer
67 57 39 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Ca 1,5% læringer av 411.3 årsverk

(Antall årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter)

Betongfaget

5
Møre og Romsdal
 • BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MØRE OG ROMSDAL
Viken 5 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.