Hopp til innholdet
Åfjord i TrøndelagOrganisasjonsnummer 833533282

Tore Løkke A/S

Har 2 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  120
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Grunnarbeid

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

Tore Løkke A/S

Besøksadresse
Stokksundveien 1010 7177 Åfjord
Telefonnummer
72 53 40 50

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Anleggsmaskinførerfaget

4 løpende lærekontrakter

Trøndelag4 løpende lærekontrakter

Anleggsrørleggerfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Industrimekanikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Vei- og anleggsfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Har totalt 5 lærlinger akkurat nå, eller ca. 4,4% læringer av 114.2 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Statens vegvesenVerkstedregisteret
   • Bilverksted 01( 3500kg unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - miljøsanering i tiltaksklasse 2
   • Prosjekterende - oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
   • Ansvarlig søker - (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
   • Utførende - innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
   • Utførende - landskapsutforming i tiltaksklasse 3
   • Utførende - montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3
   • Utførende - tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
   • Utførende - vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
   • Utførende - veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3