Utdanningstilbud

Vis filter

Om lærestedet

Samisk høgskole verdens eneste samiskspråklige høyere utdanningsinstitusjon! 

Vi har samisk- og urfolksperspektiv på alle våre studier, noe som gir deg en flerkulturell forståelse, og en helt unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet. Vi kan tilby et motiverende og utfordrende læringsmiljø, hvor du virkelig får utviklet dine kunnskaper og økt din kompetanse. Vi tilbyr fulltidsstudier, årsstudium,, enkeltemner og semesteremner. 

Samisk er hovedspråk både i undervisning, forskning, administrasjon samt blant ansatte og studenter. Institusjonen har et nordisk-samisk og internasjonalt perspektiv, med studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland.

Les mer på samas.no