Ørsta i Møre og RomsdalOrganisasjonsnummer 998457009

ØRSTA KOMMUNE OPPVEKST, KULTUR OG INKLUDERING

Tilhører hovedenheten ØRSTA KOMMUNE
Har 30 underenheter

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Organisasjonsledd
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  717
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

ØRSTA KOMMUNE OPPVEKST, KULTUR OG INKLUDERING

Besøksadresse
Dalevegen 6 6153 Ørsta
Telefonnummer
70 04 97 00

Godkjenninger og lærlinger

ØRSTA KOMMUNE OPPVEKST, KULTUR OG INKLUDERING er underenhet av en hovedenhet som har lærlinger.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Hovedenheten har 16 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.