Senja i TromsOrganisasjonsnummer 993542261

BYGG-TEMA AS

Har 1 underenhet

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  44
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Oppføring av bygninger

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

BYGG-TEMA AS

Besøksadresse
Torggata 1 9300 Senja

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Betongfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Troms1-3 løpende lærekontrakter

Tømrerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Troms1-3 løpende lærekontrakter

Har totalt 2 lærlinger akkurat nå, eller ca. 4,1% læringer av 48.66 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap BYGG-TEMA AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - miljøsanering i tiltaksklasse 1
   • Ansvarlig søker - (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
   • Utførende - montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1
   • Utførende - montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
   • Utførende - plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
   • Utførende - riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
   • Utførende - taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2
   • Utførende - tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1