Rana i NordlandVirksomhetsnummer 992218231

MOMEK SERVICES AS AVD MEKANISK SERVICE

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  233
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.momek.no

Næringskoder registrert på bedriften

 • Bearbeiding av metaller

Yrker registrert på bedriften:

Arrangementsplanlegger
Bore- og vedlikeholdsoperatør
Butikkmedarbeider
Byggdrifter / vaktmester
Byggingeniør
CNC-operatør
Elektriker
Elektroingeniør

Kontakt

MOMEK SERVICES AS AVD MEKANISK SERVICE

Besøksadresse
Mo Industripark 8626 Rana
Postadresse
Postboks 523 8601 MO I RANA
Telefonnummer
75 13 69 99
icon

Godkjenninger og lærlinger

MOMEK SERVICES AS AVD MEKANISK SERVICE ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
MOMEK SERVICES AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 12 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap MOMEK SERVICES AS AVD MEKANISK SERVICE.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Heis- og løfteinnretninger - elektriske anlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr