Oslo i OsloOrganisasjonsnummer 987582561

BRAVIDA NORGE AS

Har 53 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  3312
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Elektrisk installasjonsarbeid
 • Rørleggerarbeid

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

BRAVIDA NORGE AS

Besøksadresse
Lørenveien 73A 0585 Oslo
Postadresse
Postboks 63 Økern 0508 OSLO
Telefonnummer
24 04 80 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Låsesmedfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Ledige læreplasser

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Elektrikerfaget

45 løpende lærekontrakter

Oslo35 løpende lærekontrakter
Agder1-3 løpende lærekontrakter
Finnmark8 løpende lærekontrakter

Kulde- og varmepumpeteknikkfaget

OsloIngen løpende lærekontrakter

Låsesmedfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Låsesmedfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

OsloIngen løpende lærekontrakter
TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Rørleggerfaget

18 løpende lærekontrakter

Trøndelag18 løpende lærekontrakter
FinnmarkIngen løpende lærekontrakter

Service- og administrasjonsfaget

4 løpende lærekontrakter

Agder1-3 løpende lærekontrakter
Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Telekommunikasjonsmontørfaget

4 løpende lærekontrakter

Oslo4 løpende lærekontrakter
AgderIngen løpende lærekontrakter

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Ventilasjonsteknikkfaget

4 løpende lærekontrakter

Oslo1-3 løpende lærekontrakter
Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

OsloIngen løpende lærekontrakter
Innlandet1-3 løpende lærekontrakter
AgderIngen løpende lærekontrakter

Har totalt 453 lærlinger akkurat nå, eller ca. 13,6% læringer av 3329.1 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap BRAVIDA NORGE AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • MesterbrevnemndaMesterregisteret
   • Mester i kulde- og varmepumpemontørfaget
   • Rørleggermester
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3
   • Prosjekterende - ledesystem i tiltaksklasse 3
   • Prosjekterende - sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Prosjekterende - slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Prosjekterende - varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Prosjekterende - ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3
   • Utførende - installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3
   • Utførende - sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3