Senja i TromsVirksomhetsnummer 974546698

SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN

Tilhører hovedenheten TROMS FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  121
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.tffk.no

Næringskoder registrert på bedriften

 • Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger

Kontakt

SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN

Besøksadresse
Løksebakken 55 9308 Senja
Telefonnummer
77 78 80 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Institusjonskokkfaget (utgått fag)

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Service- og administrasjonsfaget

Godkjenninger og lærlinger

Viser alle fag med godkjenninger

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Troms1-3 løpende lærekontrakter

Ernæringskokkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Troms1-3 løpende lærekontrakter

Institusjonskokkfaget (utgått fag)

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TromsIngen løpende lærekontrakter

IT-driftsfaget

TromsIngen løpende lærekontrakter

Service- og administrasjonsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Troms1-3 løpende lærekontrakter

Vg3 Dataelektronikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Troms1-3 løpende lærekontrakter

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.