Sortland i NordlandVirksomhetsnummer 974304562

VESTALL AS AVD SORTLAND

Tilhører hovedenheten VESTALL AS

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  42
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Distribusjon av elektrisitet

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

VESTALL AS AVD SORTLAND

Besøksadresse
Strandgata 47 8400 Sortland
Postadresse
Postboks 103 8401 SORTLAND
Telefonnummer
76 11 25 01

Godkjenninger og lærlinger

VESTALL AS AVD SORTLAND er underenhet av en hovedenhet som har lærlinger.

Hovedenheten har 6 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - høyspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - høyspenning
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Ledningsanlegg - høyspenning
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg