Meløy i NordlandVirksomhetsnummer 974285150

YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER

Tilhører hovedenheten
Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  226
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.yara.com

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord

Yrker registrert på bedriften:

Arbeidsleder innen industri og produksjon
Elektriker
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Industrimekaniker
Innkjøper
Kantinemedarbeider
Leder

Kontakt

YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER

Besøksadresse
Ørnesveien 3 8160 Meløy
Postadresse
Postboks 190 8161 GLOMFJORD
Telefonnummer
24 15 70 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Logistikkfaget
Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Produksjonsteknikkfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Godkjenninger og lærlinger

YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften er også er en godkjent lærebedrift.

Viser alle fag med godkjenninger

Kjemiprosessfaget

17 løpende lærekontrakter

Nordland17 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Produksjonsteknikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - høyspenningsanlegg
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - høyspenning
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - høyspenning
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr