Meløy i NordlandVirksomhetsnummer 974285150

YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  238
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.yara.com

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord

Yrker registrert på bedriften:

Elektriker
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Industrimekaniker
Innkjøper
Kantinemedarbeider
Leder
Logistikkoperatør

Kontakt

YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER

Besøksadresse
Ørnesveien 3 8160 Meløy
Postadresse
Postboks 190 8161 GLOMFJORD
Telefonnummer
24 15 70 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Kjemiprosessfaget

16
Nordland 16 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY

Logistikkfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY

Logistikkfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY

Produksjonsteknikkfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - høyspenningsanlegg
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - høyspenning
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - høyspenning
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr