Saltdal i NordlandVirksomhetsnummer 973129708

NEXANS NORWAY AS AVD ROGNAN

Tilhører hovedenheten NEXANS NORWAY AS

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  329
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

NEXANS NORWAY AS AVD ROGNAN

Besøksadresse
Standardveien 59 8250 Saltdal
Postadresse
Postboks 6450 Etterstad 0605 OSLO
Telefonnummer
22 88 61 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Industrimekanikerfaget

Produksjonsteknikkfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Godkjenninger og lærlinger

Viser alle fag med godkjenninger

Industrimekanikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Produksjonsteknikkfaget

9 løpende lærekontrakter

Nordland9 løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr