Saltdal i NordlandVirksomhetsnummer 973129708

NEXANS NORWAY AS AVD ROGNAN

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  284
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

Yrker registrert på bedriften:

Elektroingeniør
Energimontør
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Ingeniør
Konsulent
Leder
Produksjonselektroniker

Kontakt

NEXANS NORWAY AS AVD ROGNAN

Besøksadresse
Standardveien 59 8250 Saltdal
Postadresse
Postboks 6450 Etterstad 0605 OSLO
Telefonnummer
22 88 61 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Elektrikerfaget

Nordland
 • INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS

Industrimekanikerfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS

Produksjonsteknikkfaget

5
Nordland 5 løpende lærekontrakter
 • INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3
Nordland 1-3 løpende lærekontrakter
 • INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap NEXANS NORWAY AS AVD ROGNAN.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr