Orkland i TrøndelagVirksomhetsnummer 973076787

ELKEM ASA THAMSHAVN

Tilhører hovedenheten ELKEM ASA

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  191
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.elkem.no

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

ELKEM ASA THAMSHAVN

Besøksadresse
Byveien 10 7300 Orkland
Postadresse
Postboks 10 7301 ORKANGER
Telefonnummer
22 45 01 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Energimontørfaget

Industrimekanikerfaget

Kjemiprosessfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Laboratoriefaget

Logistikkfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Produksjonsteknikkfaget

Service- og administrasjonsfaget

Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Vg3 Dataelektronikerfaget

Godkjenninger og lærlinger

Viser alle fag med godkjenninger

Elektrikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Energimontørfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Industrimekanikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Kjemiprosessfaget

8 løpende lærekontrakter

Trøndelag8 løpende lærekontrakter

Kontor- og administrasjonsfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Laboratoriefaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Produksjonsteknikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Service- og administrasjonsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Dataelektronikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.