Namsos i TrøndelagVirksomhetsnummer 973069357

MOELVEN VAN SEVEREN AS

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  72
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Saging, høvling og impregnering av tre

Yrker registrert på bedriften:

Elektriker
Elektroingeniør
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon
Fagoperatør i trelastfaget
Industrimekaniker
Ingeniør
Leder

Kontakt

MOELVEN VAN SEVEREN AS

Besøksadresse
Pinavegen 5 7800 Namsos
Postadresse
Postboks 364 Sentrum 7801 NAMSOS
Telefonnummer
74 21 33 00
icon

Godkjenninger og lærlinger

MOELVEN VAN SEVEREN AS ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
MOELVEN VAN SEVEREN AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 1-3 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr