Øksnes i NordlandVirksomhetsnummer 973068032

BIOMAR AS AVD MYRE

Tilhører hovedenheten
Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  106
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av fôrvarer til husdyrhold

Yrker registrert på bedriften:

Bistandsarbeider
Byggdrifter / vaktmester
Dataingeniør
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Forsker
HMS-ingeniør
IKT-servicemedarbeider
IT-driftstekniker

Kontakt

BIOMAR AS AVD MYRE

Besøksadresse
Bolstads vei 24 8430 Øksnes
Telefonnummer
76 11 92 00

Godkjenninger og lærlinger

BIOMAR AS AVD MYRE er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften er også er en godkjent lærebedrift.

Hovedenheten har 1-3 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap BIOMAR AS AVD MYRE.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.