Tromsø i TromsOrganisasjonsnummer 944914846

SPIDER INDUSTRIER AS

Har 1 underenhet

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  36
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.spider.no

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Installasjon av industrimaskiner og -utstyr

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

SPIDER INDUSTRIER AS

Besøksadresse
Evjenvegen 143 9024 Tromsø
Postadresse
Postboks 5809 Tromsdalen 9287 TROMSØ
Telefonnummer
77 60 62 60

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Elektrikerfaget

4 løpende lærekontrakter

Troms4 løpende lærekontrakter

Telekommunikasjonsmontørfaget

TromsIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

TromsIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Dataelektronikerfaget

TromsIngen løpende lærekontrakter

Har totalt 4 lærlinger akkurat nå, eller ca. 11,5% læringer av 34.8 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap SPIDER INDUSTRIER AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)Autorisasjonsregisteret
   • Ekomnettautorisasjon
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Utførende - installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
   • Utførende - installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2