Nordre Follo i AkershusOrganisasjonsnummer 922092648

NORDRE FOLLO KOMMUNE

Har 178 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Kommune
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  8539
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Generell offentlig administrasjon

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

NORDRE FOLLO KOMMUNE

Besøksadresse
Idrettsveien 8 1400 Nordre Follo
Postadresse
Postboks 3010 1402 SKI

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Malerfaget (utgått fag)

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Maler- og overflateteknikkfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Anleggsmaskinførerfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Anleggsgartnerfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

25 løpende lærekontrakter

Akershus25 løpende lærekontrakter

Helsearbeiderfaget

29 løpende lærekontrakter

Akershus29 løpende lærekontrakter

Innholdsproduksjonsfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

IT-driftsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Akershus1-3 løpende lærekontrakter

Mediedesignfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Akershus1-3 løpende lærekontrakter

Ernæringskokkfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Institusjonskokkfaget (utgått fag)

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Salgsfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Service- og administrasjonsfaget

AkershusIngen løpende lærekontrakter

IKT-servicefaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

AkershusIngen løpende lærekontrakter

Kommunen har 0,9 læringer per 1000 innbyggere

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - vannforsynings og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2
   • Prosjekterende - veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
   • Ansvarlig søker - (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
   • Utførende - innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
   • Utførende - vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
   • Utførende - veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2