Vik i VestlandOrganisasjonsnummer 916069634

SOGNEKRAFT PRODUKSJON AS

Har 5 underenheter
Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  30
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av elektrisitet fra vannkraft

Yrker registrert på bedriften:

Elektroingeniør
Energimontør
Energioperatør
HMS-ingeniør
Hjelpearbeider innen industri og produksjon
IT-konsulent
IT-utvikler (fagbrev)
Ingeniør

Kontakt

SOGNEKRAFT PRODUKSJON AS

Besøksadresse
Røysavegen 1 6893 Vik
Telefonnummer
57 69 86 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Energioperatørfaget

Godkjenninger og lærlinger

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Energioperatørfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Har totalt 2 lærlinger akkurat nå, eller ca. 6,9% læringer av 29.1 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap SOGNEKRAFT PRODUKSJON AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.